Sanatoria - wyjazd po zdrowie

Ludzki organizm do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje szeregu pierwiastków, które nie tylko wchodzą w skład struktur komórkowych, ale również bywają niezbędne w procesach fizjologicznych. Podczas różnych schorzeń organizm poddawany ciężkim terapiom za pomocą antybiotyków, albo sam zwalczający groźne drobnoustroje ulega wyjałowieniu, a niektóre organy osłabiają się i wymagają odbudowy, albo przynajmniej odpoczynku.

Obciążanej lekami wątrobie, układowi pokarmowemu czy nerkom trzeba zapewnić łagodną dietę, brak stresu, wypoczynek i odpowiednie działanie osłonowe. Takie wsparcie zapewniają sanatoria, czyli rodzaj ośrodków wypoczynkowych połączonych z leczeniem odbudowującym kondycję i pomagających wracać do stanu jak najbardziej zbliżonego do normalnego. Sanatoria nie są szpitalami czy lecznicami w sensie powszechnie rozumianym i nie leczą chorób w sposób tradycyjny. Są to raczej instytucje wspomagające, będące formą kontynuacji leczenia szpitalnego, zajmujące się rekonwalescentami, albo osobami, u których przewlekłe dolegliwości znacznie utrudniają codzienne życie.

sanatoria Sanatoria to miejsca, gdzie można wzmocnić zdrowie oraz poprawić swoją kondycję

Jednymi z częściej leczonych dysfunkcji są problemy ortopedyczno-urazowe, neurologiczne, kardiologiczne czy gastrologiczne, ale także otyłość, cukrzyca, nadciśnienie czy choroby układu oddechowego. Leczenie w sanatoriach prowadzone jest dzięki znacznemu udziałowi czynników naturalnych, jakimi są powietrze, woda i związki mineralne zawarte w okolicznych elementach przyrody. Może to być nasycona minerałami woda jeziora, albo źródła mineralne, solanki stosowane do inhalacji, błoto borowinowe lub wyjątkowe czyste powietrze.

Sanatoria nie są organizowane wszędzie, bowiem wymagają spełnienia konkretnych warunków. Przykładem może być kompleks znanych w Polsce ośrodków: Polanica - Duszniki - Kudowa, w których znajdują się najpopularniejsze wczasowiska lecznicze w górskich obszarach kraju. Dzięki istniejącym tam źródłom mineralnym ze słynnymi wodami Zuber i Janek, dzięki górskiemu klimatowi, pozbawionemu miejskich zanieczyszczeń i nasyconemu aromatycznym sosnowym olejkiem z pobliskich lasów, oraz dzięki borowinowym błotom leczniczym powracają tu do zdrowia setki osób z problemami różnej natury.

Copyrights © 2013 -2017 ZUK S.A.